ANA SAYFA   |   HAKKIMDA   |   GALERİ   |   ARŞİV   |   BASIN  |   AJANDA   |   YAZILARIM   |   DAVETİYENİZ   |   DİĞER PROJELER   |   İLETİŞİM
   
Ömrümden bir hayat çykarmak istiyorum!

Ömrümden bir hayat çykarmak istiyorum!
“Gülgun: Gül renkli, pembe. Piyale: Kadeh. Sanat hayatsyz olmuyor… Hiç bir pembeyi, içine mavi katmadan, gö?ün ve suyun mavisini eklemeden mor yapamyyorsun. Renkleri, çabany, tevazuunu, aklynyn ve kalbinin onurunu koyacak bir kadeh aramak. Sanat, bu arayy? olmadan da olmuyor… Sanat o kadehi bulmak my, yoksa zaten var olan o kadehin içini doldurmak my? En azyndan ?u soru: O kadehi neyle doldurmak?”
Bir sergim için yazylmy?ty bu satyrlar.
“Gülgun, dik bakmayy seçiyor hayata. Neden? Kadynyn güçlü olmasy gerekti?ini dü?ünüyor, her ?eye boyun e?memesi, kendine ait bir duru?unun olmasy gerekti?ine inanyyor da ondan… Saklanmayan duygular… Fyrça darbeleri bazan sert bazan da yumu?ak… Konuya göre renkler de sertle?iyor ya da yumu?uyor… Gülgun’un resimlerinde kadyn zayyf de?il… Özellikle… Tek ba?yna da olsa, bir çiçe?in, bir atyn yanynda olsa da ba?ymsyz… Gülgun’un resmi sadele?me yolunda, sabyr pe?inde… A?kla ba?etmenin de ba?ka yolu yok galiba… Sevmeden, tutkuyla yanmadan sanat eseri vermenin de…”
Do?ru, hala ayny fikirdeyim. Hatta daha da ileri gidiyorum. Bir öz’ün, “öz”etin pe?indeyim.
“Zannetme ki güldür, ne de lale / Ate? doludur, tutma yanarsyn / Kar?ynda ?u gülgun piyale… Yçmi?ti Fuzuli bu alevden / Dü?mü?tü bu iksir ile Mecnun / ?i’rin sana anlatty?y hale” Ahmet Ha?im, Türk ?iirinin büyük duygu ressamynyn dedi?i gibi her ?ey aslynda. “Ate? doludur, tutma yanarsyn…” Typky Hz. Mevlana’nyn dedi?i gibi: “Hamdym, pi?tim…” Yanmayy göze almadan pi?mek de imkansyz öte yandan.
Son resimlerim,abstrait, çünkü soyut olanyn, özetin, hülasanyn pe?indeyim. Latince abstractus, bir bütünden çekip ayyrmak, özünü almak, suyunu sykmak demek, ab- (bir ?eyden) + trahere, tract- (çekmek) demek. Dokulara, desenlere, renklere, y?yk oyunlaryna pek de kapylmadan resim yapabilmenin pe?indeyim.
Ömrümden kendi hayatymy çekip çykarmak istiyorum aslynda. Özet çykarmak gibi. Özü ortaya çykarmak gibi. Anlam neredeyse ben de oraya yakyn olmak istiyorum. Vakit kaybetmeden. Da?ylmadan. Kim bilir belki de eskisinden daha çok farkyndayym, içinden bir hayat çykarmaya yetip yetmeyece?i belli olmayan ömrün çok da uzun olmady?ynyn.


ANA SAYFA   |   HAKKIMDA   |   GALERİ   |   ARŞİV   |   BASIN  |   AJANDA   |   YAZILARIM   |   DAVETİYENİZ   |   DİĞER PROJELER   |   DESTEKLEYENLER   |   İLETİŞİM

Tasarım ve Programlama RAMAZAN ATASORKUN - İçerik GÜLGÜN TÜZÜN'e aittir. Tüm Hakları Saklıdır © 2005