ANA SAYFA   |   HAKKIMDA   |   GALERİ   |   ARŞİV   |   BASIN  |   AJANDA   |   YAZILARIM   |   DAVETİYENİZ   |   DİĞER PROJELER   |   İLETİŞİM
   
Kadyn Kadyna

Geçenlerde gazetede biz kadynlarla ilgili bir ara?tyrmanyn sonuçlaryny okudum.

Durum içler acysy. Okuma – yazma bilmeyenler, deodorantla tany?mamy? kadynlar, hayatynda hiç sinemaya, konsere gitmemi? olanlar, bulundu?u yerden farkly bir yere hiç gitmemi? olanlar.
Bu listeyi o kadar uzatabiliriz ki. Hem bir kadyn olarak çok üzüldüm, hem de bir anne olarak.
Ben kadynlarymyzy gelece?imiz olarak görüyorum, bizi yarynlara ta?yyacak olan çocuklary onlar yeti?tiriyor. Ne acydyr ki, toplumumuzdaki kadynlaryn büyük bir bölümü hala gerilik synyrynda ya?yyor. Hem de her açydan, e?itim, sa?lyk, kültür, maalesef  bu listeyi de istedi?imiz kadar uzatabiliriz.

Peki ?ehirli, iyi e?itimli, iyi olanaklara sahip kadynlarymyz ne yapyyor, ayny ?artlara sahip olmayan hem cinsleri için. Benim tespitim kocaman bir hiç.

Ben sosyal ya?amyn içinde yo?un olarak yer alan bir kadyn olarak, çevremde ayny havayy payla?ty?ym kentli kadyndan da hiç memnun de?ilim. Gözledi?im kadaryyla büyük bir bölümü tamamen günlük ya?amyn sorunlaryndan çok uzak farkly bir diyarlarda dola?yyorlar.
Kadynlarymyz için hiçbir ?ey yapmadyklary gibi, kendileri için de hiçbir ?ey yapmyyorlar.

Ve bence e?itimsiz, imkanlary yeterli olmayan, pek ço?umuzun cahil olarak nitelendirdi?i kadynlarymyzdan çok daha tehlikeli durumdalar.

Neden derseniz, e?itimsiz, imkanlary yeterli olmayan kadynlar, çocuklary ayny ?artlarda ya?amasyn diye onlary okutmaya çaly?yyor, o çocuklar hayatlaryny de?i?tirebilmek için büyük bir çaba içersinde çaly?yyorlar  ve üniversite kapylaryny onlar zorluyor.

Ama kentli olup her türlü imkana sahip olan ve sadece ilgilendikleri konular kozmetik, moda, çaylar, göstermelik vakyf faaliyetleri olan bu kadynlaryn yeti?tirdikleri çocuklar, her türlü imkan fazlasyyla sa?landy?y için, ?ymaryk, küçücük ya?tan itibaren doyumsuz, tatminsiz, daha da önemlisi tembeller, onlaryn zorlayacaklary üniversite kapylary yok, zaten hedefleri yurtdy?ynda okumak.

Ben bu tür kadynlary ve yeti?tirdikleri çocuklary en az di?erleri kadar cahil buluyorum.
Cahil bulmakla kalmayyp, tehlikeli de buluyorum. O çocuklar ki hedefi olmayan, dady ellerinde büyümü?, sevgisiz bir aile ortamynda ya?amy?, her ?eyin para ile ölçüldü?ü, küçücük ya?tan itibaren markaya bo?ulduklary, aralaryndaki konu?malarda sadece paranyn ölçüsünün göstergelerinin konu?uldu?u çocuklar.

Oysa gönül ister ki, son on yylda hyzla sayylary artan bu yeni nesil kentli kadyn tipi, elbette güzel olsun, elbette iyi giyinsin, elbette iyi ?eyler kullansyn ama bunu yaparken, etrafyndaki kadynlara da duyarly olsun, onlary e?itebilece?i, meslek sahibi yapabilece?i programlaryn içinde ( gerçek programlaryn) yer alsyn, kendi evlatlaryny yeti?tirirken de yarynlara hazyrlamanyn onlara sorumluluk vermekle, elindeki imkanlary synyrsyzca harcamakla de?il payla?makla, bunu yaparken de kar?ysyndaki ki?iyi a?a?ylamadan aksine yüreklendirerek yapaca?yny ö?retsin.

E?inin yanynda yer alsyn, çocuklaryna örnek olsun, insan ya?amynda her türlü temelin ailede atyldy?yny ve bu konuda i?in büyü?ünün kadynda, annede bitti?ini unutmadan hareket etsin.
Benim gönlüm bunlary ve daha fazlasyny istiyor, ben ancak o zaman, kadyn kadyna sahip çykty?y zaman, bu ara?tyrmalaryn sonuçlarynyn pozitife dönece?ine inanyyorum.

Ve ysrarla altyny çizerek söylüyorum ki, ben cahillikten korkuyorum.

Ya?amynyzdan hedefleriniz eksik olmasyn.

Sevgilerimle,

ANA SAYFA   |   HAKKIMDA   |   GALERİ   |   ARŞİV   |   BASIN  |   AJANDA   |   YAZILARIM   |   DAVETİYENİZ   |   DİĞER PROJELER   |   DESTEKLEYENLER   |   İLETİŞİM

Tasarım ve Programlama RAMAZAN ATASORKUN - İçerik GÜLGÜN TÜZÜN'e aittir. Tüm Hakları Saklıdır © 2005