ANA SAYFA   |   HAKKIMDA   |   GALERİ   |   ARŞİV   |   BASIN  |   AJANDA   |   YAZILARIM   |   DAVETİYENİZ   |   DİĞER PROJELER   |   İLETİŞİM
   
Hangisi Do?ru? Hangisi Önemli?

Sanatçy, toplumsal bir misyon yüklenmeli mi?
Bu soru syk syk farkly alanlarda kar?yma çykyyor, sizler ne dü?ünüyorsunuz bilmiyorum ama, ben bunun planly bir ?ekilde geli?ti?ine inanmyyorum.
Çünkü sanatçy olayym diye yola çykmady?ynyz gibi, topluma bir ?eyler anlatmalyyym diye bir çabaya da girmiyorsunuz.

E?er topluma bir ?eyler anlatylyyor, örnek olunuyor veya mesaj veriliyorsa bu sizin biriktirdiklerinizle ilgili olarak ortaya çykyyor.
Sizin insan olarak da?arcy?ynyzda biriktirdikleriniz, resminize, yazynyza ve daha da önemlisi ya?antynyza yansyyor, ya?adyklarynyzy algylayy? ?ekliniz ya?amynyz oluyor. Siz insan olarak çevrenize, insanly?a duyarly iseniz zaten öyle davranyyor ve öyle ya?yyorsunuz.

Ben resimlerimle kendimi anlatmaya çaly?yrken, bunu sadece yapty?ym resimlerle de?il, resimlerimi sizlerle payla?ma biçimimle de yapmaya çaly?yyorum. Aslynda çaly?yyorum demek de yanly?, çünkü ancak böyle iç huzuru bulabiliyorum, bu ya?am ?ekli beni mutlu ediyor.

Peki bu do?ru bir ya?am ?ekli mi? Kime ve neye göre, aslynda her ya?am beraberinde bir çok soruyu da getiriyor.

Bence do?ru olan geni? kitle tarafyndan kabul görendir.

Y?te bu noktada biraz dikkatli olmak lazym, bizler yapty?y i?leri di?er insanlara göre daha geni? kitleler ile payla?an insanlaryz.
Bu gücümüzü topluma faydasy olacak i?ler için kullanabildi?imiz zaman, hem di?er insanlaryn ilgisi daha fazla olur, hem de maddi olarak daha somut ?eyler ortaya çykar.

Toplumsal duru?u böyle olan sevgili meslekta?larym çok az olmakla birlikte var, ben sayylarynyn artaca?yny umuyorum.

Ya?amyn içinde örneklerini çokca gördü?ümüz, tümüyle topluma duyarsyz olan insanlaryn sayysynyn fazlaly?y sizi korkutmasyn.

Hani pek çok kez ?ikayet edipte, hemen unuttu?umuz konulary görmezden gelmeyi byrakyrsak, hyzla ço?alaca?ymyza inanyyorum.

Ama hemen beraberinde ekliyorum, ben böyle dü?ünüyorum, belki de benim üzerinde durup dü?ündü?üm konular önemsiz ve syradandyr.

Sevgiyle kalyn.

ANA SAYFA   |   HAKKIMDA   |   GALERİ   |   ARŞİV   |   BASIN  |   AJANDA   |   YAZILARIM   |   DAVETİYENİZ   |   DİĞER PROJELER   |   DESTEKLEYENLER   |   İLETİŞİM

Tasarım ve Programlama RAMAZAN ATASORKUN - İçerik GÜLGÜN TÜZÜN'e aittir. Tüm Hakları Saklıdır © 2005